Białas-Szymańska Małgorzata

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca w Instytucie Informatyki w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, członek i wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kompetentny, profesjonalny Ekspert/Manager ds. Finansowych. Łączy wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy danych,  kontroli wewnętrznej ze znajomością sprawozdawczości finansowej. Dzięki wysoko rozwiniętej umiejętności analizy  i  syntezy informacji, uczestniczyła w podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji. Wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem i  poprawie efektywności funkcji finansowych.

Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675