Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Beata Tomaszewska – specjalista w zakresie płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wynagrodzenie za pracę:
  • rodzaje wynagrodzeń: stała stawka miesięczna, stała stawka miesięczna godzinowa,
  • składniki wynagrodzenia: stałe, zmienne, wymagalne, uznaniowe.
 2. Ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w miesiącu, w którym występowały nieobecności pracownika a rozliczenia: zwolnienia lekarskiego, urlopu bezpłatnego, bezpłatnego urlopu opiekuńczego w praktyce:
  • zwolnienie lekarskie a dni robocze,
  • zwolnienie lekarskie na 30 dni i jeden dzień pracy,
  • inne zwolnienia od pracy rozliczane w dniach i godzinach i ich wpływ na wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca,
  • obliczanie wynagrodzenia stałego przy zmianie wynagrodzenia w trakcie miesiąca,
   e) obliczanie wynagrodzenia stałego przy nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy w trakcie miesiąca.
 3. Urlop wypoczynkowy na liście płac:
  • prawo do urlopu wypoczynkowego a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
  • składniki wynagrodzenia wyłączone z podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
  • Premia czy nagroda, kiedy taki składnik wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego?
  • wyliczenie wynagrodzenia urlopowego – krok po kroczku,
  • praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych,
  • urlop na przełomie miesięcy a wynagrodzenie urlopowe,
  • zmiana wysokość stałych składników wynagrodzenia, a wynagrodzenie urlopowe,
  • zmiana wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, a wynagrodzenie urlopowe,
  • wpływ zmiany płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. na wysokość wynagrodzenia za urlop wykorzystywany w lipcu, sierpniu i we wrzeniu 2023 r.
 4. Inne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  • rodzaje zwolnień od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • urlop z powodu siły wyższej a sposób ustalania wynagrodzenia wysokości 50% dla składników stałych i zmiennych,
  • ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 5. Inne zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:
  • rodzaje zwolnień od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
  • urlop opiekuńczy – nowy rodzaj zwolnienia od pracy,
  • ustalanie wynagrodzenia z uwzględnieniem nieobecności w pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 6. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
  • prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i termin jego wypłaty,
  • wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu,
  • wyliczanie ekwiwalentu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  • wyliczanie ekwiwalentu dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • praktyczne przykłady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych,
  • uzupełnianie składników w podstawie do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w Oddziale SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675