Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Cel

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach ciążących na nich obowiązków zajmują się rozliczaniem podatku VAT należnego lub naliczonego, albo nadzorują proces rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży lub zakupu (łącznie z wystawianiem faktur sprzedaży, czy weryfikacją faktur zakupu).

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje pakiet zmian SLIM VAT 3. Część wprowadzonych zmian przekłada się na sposób rozliczenia WDT, WNT czy faktur korygujących, a także odliczania częściowego podatku naliczonego i korekt rocznych. Szkolenie poświęcone jest identyfikacji przypadków, w których mają zastosowanie zmiany i szczegółowemu omówieniu konsekwencji zmian, a jednocześnie jego celem jest przypomnienie i utrwalenie zasad rozliczania VAT w ramach transakcji objętych szkoleniem (wprowadzonych m.in. w ramach pakietu SLIM VAT i SLIM VAT 2).

Dodatkowo szkolenie poświęcone jest zasadom ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu VAT („sankcji VAT”) oraz wskazuje w jakim zakresie podatnik może zminimalizować negatywne konsekwencje dodatkowego zobowiązania w podatku VAT.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozliczać VAT w zakresie transakcji objętych szkoleniem z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, a także będą wiedzieli jakie podjąć działania wykluczające albo zmierzające do zminimalizowania negatywnych konsekwencji ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT.

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz  doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura dokumentująca jednocześnie wykonanie świadczenia i zaliczkę od 01.09.2023 r.:
  • Kiedy jest wystawiana?
  • Jak ją wystawić?
  • Jak powinna zostać ujęta w ewidencji VAT?
 2. Rozliczanie korekt WDT po zmianach w ramach SLIM VAT3:
  • Identyfikacja przypadków WDT
  • Obowiązek podatkowy
  • Stawka 0%
  • Rozliczanie WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających WDT
  • Otrzymanie dokumentów potwierdzających WDT z opóźnieniem a korekty rozliczenia WDT
 3. Rozliczanie WNT po zmianach w ramach SLIM VAT3:
  • Identyfikacja przypadków WNT
  • Rozliczanie VAT należnego
  • Rozliczanie VAT naliczonego
  • Kursy stosowane przy rozliczaniu WNT
 4. Rozliczanie faktur korygujących w podatku VAT po zmianach w ramach SLIM VAT 3:
  • Kursy walut dla faktur korygujących.
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach krajowych po stronie sprzedaży
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach krajowych po stronie zakupów
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych po stronie sprzedaży
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych po stronie zakupów
 5. Odliczanie częściowe i korekty roczne podatku naliczonego po zmianach w ramach SLIM VAT3
  • Odliczanie częściowe przy pomocy współczynnika i prewspółczynnika; odliczanie wstępne i ostateczne, korekty roczne
  • Zwiększenia kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100% (w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%), z obecnych 500 zł do 10 000 zł – czyli jak to liczyć i na co uważać? Od kiedy stosujemy te zmiany i w jakim zakresie?
  • Wprowadzenia opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz w przypadku gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 000 zł – czyli jak to liczyć i na co uważać? Od kiedy stosujemy te zmiany i w jakim zakresie?
 6. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT
  • Kiedy podatnik może zostać „ukarany” dodatkowym zobowiązaniem?
  • Jakie są maksymalne stawki i jakie są kryteria ich różnicowania?
  • Jaki wpływ na wysokość „sankcji” mają zasady należytej staranności?
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73 w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675