Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska – specjalista ds. płac

Program kursu (7 godzin wykładowych):
 1. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i opieki:

– okres wyczekiwania,

– okresy bez prawa do świadczeń,

– okres zasiłkowy,

– wysokość świadczeń,

– wynagrodzenie chorobowe,

– zasiłek chorobowy,

– świadczenie rehabilitacyjne,

– zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego,

– zasiłek opiekuńczy.

 1. Świadczenia dla pracowników w czasie kwarantanny, izolacji i izolacji w warunkach domowych.
 2. Pracownicy poddani kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem a prawo do świadczeń.
 3. Świadczenia za czas choroby osób zatrudnionych w placówkach leczniczych.
 4. Świadczenia dla osób opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 5. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w czasie pandemii.
 6. Zmiana czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19 a podstawa wymiaru zasiłku.
 7. Prawo do świadczeń za czas pracy zdalnej w czasie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych.
 8. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń:

– okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku,

– wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku,

– składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,

– składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu i w kwocie faktycznie wypłaconej,

– składniki wynagrodzenia wypłacane do określonego terminu,

– niezdolność do pracy w czasie i po urlopie bezpłatnym lub wychowawczym,

– zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku,

– umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem a podstawa wymiaru świadczeń,

– minimalna podstawa zasiłkowa w sytuacji, gdy wypłacane są składniki obok świadczenia za czas choroby.

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 15.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675