Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska – specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wynagrodzenie za czas absencji chorobowej na podstawie Kodeksu Pracy
 • podstawowe informacje dotyczące wypłaty wynagrodzenia chorobowego
 • okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego
 • sytuacje, gdy nie wypłaca się wynagrodzenia chorobowego tylko od razu zasiłek z ubezpieczeń społecznych
 • okres wyczekiwania
 • okres zasiłkowy
 • wysokość wynagrodzenia chorobowego
 1. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
 • płatnicy zasiłków – podmioty uprawnione do rozliczania i wypłaty
 • osoby uprawnione do pobierania zasiłków
 • przypadki, gdy zasiłek jest wypłacany bez okresu wyczekiwania
 • zasiłek chorobowy w trakcie trwania urlopów: bezpłatnego lub wychowawczego
 • zwolnienie lekarskie na przełomie roku kalendarzowego (prawo do zasiłku chorobowego a prawo do wynagrodzenia chorobowego, podstawa zasiłku)
 • wysokość zasiłku chorobowego
 1. Różnice pomiędzy wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem z ubezpieczeń społecznych
 2. Zasiłek macierzyński
 • za okres “podstawowego” urlopu z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • za okres urlopu rodzicielskiego
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
 1. Zasiłek opiekuńczy
 • przypadki, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy
 • przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
 • krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego
 • wysokość zasiłku i okres wypłaty
 • limity wypłaty zasiłku
 1. Świadczenia rehabilitacyjne
 • prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
 • okres, przez który świadczenie przysługuje
 • wysokość świadczenia
 • podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
 • zasady ustalania okresu wchodzącego do podstawy zasiłkowej
 • zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy pracownik zachorował w pierwszym miesiącu pracy
 • zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy pracownik zachorował w drugim miesiącu pracy
 • zasady ustalania podstawy zasiłkowej, gdy pracownik nie przepracował pełnym miesięcy wchodzących do okresu wchodzącego do podstawy
 • ustalanie podstawy zasiłkowej w sytuacji, gdy pracownik przekroczył 30-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
 • zasady wliczania poszczególnych elementów wynagrodzenia do podstawy zasiłkowej:
  • składniki wliczane i nie wliczane do podstawy zasiłkowej
  • składniki wliczane do podstawy zasiłkowej w kwocie faktycznie wypłaconej
  • składniki wliczane do podstawy zasiłkowej po uzupełnieniu
 • zasady uwzględniania w podstawie zasiłkowej składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc (kwartalne, półroczne, roczne)
 • zasady uwzględniania w podstawie zasiłkowej składników wynagrodzenia wypłacanych terminowo
 • zmiana wymiaru czasu pracy i jej wpływ na podstawę zasiłkową
 • nowy składnik wynagrodzenia i jego wpływ na podstawę zasiłkową
 • wpływ podwyżki wynagrodzenia na podstawę zasiłkową
 • premie, nagrody, prowizje i inne nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia a podstawa zasiłkowa (wyrok Trybunału Konstytucyjnego) obliczanie wartości za 1 dzień absencji chorobowej

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675