Miejsce:
Ostrołęka
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. SLIM VAT zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – kłopoty z fakturami korygującymi:
  • faktury korygujące „in minus” i „in plus” po nowelizacji – jak sobie zorganizować pracę, żeby nie zwariować?
  • co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej” i kiedy jest ona naprawdę niezbędna?
  • kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie – analiza przypadków;
  • co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus”, kiedy wymagają one korekty poprzednich okresów rozliczeniowych i jak tej korekcie zapobiegać?
 2. Zmiany w raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po nowelizacji JPK_V7 – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 oraz od 1 stycznia 2022:
  • doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 – alkohol, 02, 03 – oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 – wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne);
  • zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP);
  • zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów;
  • korekty podatku naliczonego (WEW);
  • zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP);
  • zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP);
  • nowe kody i oznaczenia związane z pakietem e-commerce;
  • dodatkowe obowiązki wynikające z raportowania ulgi na złe długi.
 3. SLIM VAT II – od 1.10.2021 r.:
  • transakcje łańcuchowe w eksporcie;
  • rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w tzw. szyku rozwartym (po terminie 3 miesięcy) – konsekwencja przełomowego wyroku TSUE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19;
  • dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi;
  • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami;
  • wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26;
  • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26;
  • zmiany w zakresie odliczenia VAT naliczonego;
  • zmiany w funkcjonowaniu rachunku VAT.
 4. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) – od 1.01.2022 r.:
  • co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej?
  • jak będziemy wystawiać e-faktury?
  • jak będziemy wysyłać e-faktury?
  • etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania;
  • korzyści ze stosowania e-faktur.
 5. Polski Ład – zmiany w podatku VAT:
  • możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez Grupę;
  • opcja opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych;
  • zmiany w WIS;
  • porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji;
  • nabycie sprawdzające – zasady i konsekwencje;
  • nowe limity obrotu bezgotówkowego;
  • obowiązek posiadania terminali do rozliczeń bezgotówkowych;
  • przyspieszone terminy zwrotu podatku dla niektórych podatników spełniających warunki (podatnik bezgotówkowy).
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675