Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Praca zdalna
  1. W jaki sposób planowane regulacje definiują pracę zdalną ?
  2. Czy i w jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej ?
  3. Czy pracownik uzyska prawo odmowy wykonywania pracy w trybie zdalnym ?
  4. W jaki sposób pracodawca może kontrolować aktywność pracownika ?
  5. Praca zdalna – tryb „zwykły” i okazjonalny
  6. Czy i kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej ?
  7. Co ze sferą BHP oraz ochroną danych osobowych ?
  8. Wypadek przy pracy w czasie pracy zdalnej
  9. W jaki sposób pracodawca powinien uregulować zasady pracy zdalnej ?
  10. Zwrot kosztów towarzyszących wykonywaniu pracy zdalnej – czy pracodawca ma obowiązek zwrócić te koszty pracownikowi, i na jakich zasadach ?
 2. Kontrola trzeźwości pracowników – planowane regulacje
  1. Czy pracodawca uzyska upoważnienie ustawowe do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników ?
  2. Czy będzie to kontrola wyrywkowa?
  3. Czy planowane zmiany dotyczą wyłącznie pracowników (czy obejmują również osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych) ?
  4. Czy kontrola musi być uzasadniona, czy też może mieć charakter wyłącznie prewencyjny ?
  5. Czy pracodawca zobowiązany jest sformalizować zasady kontroli trzeźwości ?
  6. W jaki sposób powinna odbywać się kontrola, tak by pracodawca uchronił się przed zarzutami ze strony pracownika ?
  7. Czy omawiane regulacje przewidują kontrolę w zakresie środków odurzających ?
 3. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
  1. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany
  2. Jak aktualizować ten dokument w razie zmiany warunków zatrudnienia ?
 4. Umowa o pracę w świetle projektowanych przepisów
  1. Jaki będzie katalog umów o pracę?
  2. Nowości w zakresie umowy na okres próbny
  3. Czy zmianie ulegną zasady rozwiązywania umów terminowych ?
  4. Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
  5. Jaki ma to wpływ na zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy ?
 5. Urlop rodzicielski w świetle projektowanych zmian Kodeksu pracy oraz dyrektywy work-life balance
  1. Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
  2. Jak wygląda projektowany przez ustawodawcę tryb wnioskowania o ten urlop ?
  3. Jakie terminy proponuje ustawodawca ?
  4. Czy w dalszym ciągu urlop będzie mógł być wykorzystywany w częściach ?
  5. Czy zostanie utrzymana możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia ?
  6. Jakie będą zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego ?
  7. Czy pracownik będzie mógł łączyć urlop rodzicielski z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu ?
 6. Nowe zasady dotyczące urlopu ojcowskiego
  1. Komu przysługuje urlop ojcowski?
  2. Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają projektowane zasady?
  3. Jaki będzie wymiar tego urlopu ?
  4. Na jakich zasadach pracownik będzie zgłaszał potrzebę skorzystania z tego uprawnienia ?
 7. Urlop opiekuńczy –  nowość w Kodeksie pracy
  1. Czym jest urlop opiekuńczy?
  2. Komu przysługuje ?
  3. Jaki jest wymiar tego urlopu ?
  4. Na jakich zasadach pracownik może skorzystać z tego uprawnienia ?
 8. Dodatkowe dni wolne od pracy
  1. Jakie będą przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
  2. Jaki będzie maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
  3. Jak wnioskować ? – tryb, termin i forma
  4. Czy pracodawca będzie mieć obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika ?
  5. Co z wynagrodzeniem za czas tego zwolnienia ?
 9. Elastyczna organizacja czasu pracy
  1. Czym jest elastyczna organizacja pracy?
  2. Kogo dotyczy ?
  3. W jaki sposób pracownik będzie mógł ubiegać się o to uprawnienie ?
  4. Czy pracodawca zostanie zobligowany do uwzględnienia wniosku pracownika ?
 10. Ochrona trwałości stosunku pracy w kontekście korzystania z uprawnień rodzicielskich
  1. Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
  2. Jakie są granice czasowe tej ochrony ?
  3. Co w sytuacji, gdy pracownik chroniony naruszył swoje obowiązki np. w okresie łączenia urlopu z pracą?
  4. Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem ?
 11. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675