Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Praca zdalna
  • Definicja pracy zdalnej – praca zdalna całkowicie lub częściowo (hybrydowo)
  • Czy praca zdalna dotyczy jedynie pracowników administracyjno-biurowych?
  • Praca zdalna jako rozwiązanie zbiorowe (dla poszczególnych grup pracowników) a praca zdalna powierzana w trybie indywidualnym
  • Zasady powierzania pracy zdalnej w trybie indywidualnym (porozumienie stron, polecenie pracodawcy, wniosek pracownika)
  • Dokumentacja wdrażająca pracę zdalną – przykładowe wzory dokumentów
  • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną
  • Zapewnienie warunków BHP i wypadek przy pracy zdalnej
  • Zwrot kosztów towarzyszących wykonywaniu pracy zdalnej
  • Ryzyka związane z niewłaściwym ustaleniem wysokości zwrotu kosztów towarzyszących pracy zdalnej
 2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
  • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany, treść, terminy, forma przekazania pracownikowi, czy aktualizować informację przekazaną osobom, które zatrudniono w poprzednim stanie prawnym
  • Informacja o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na okres przekraczający 4 tygodni poza teren Polski
  • Jak aktualizować ten dokument?
  • Inne obowiązki informacyjne wykraczające poza zakres tzw. informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia pracownika np. obowiązek poinformowania o procedurze awansu.
 3. Umowa o pracę w świetle nowych przepisów
  • Nowości w zakresie umowy na okres próbny
  • Czy zmianie ulegają zasady rozwiązywania umów terminowych?
  • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
  • Jaki ma to wpływ na zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy?
 4. Urlop rodzicielski w świetle zmian Kodeksu pracy oraz dyrektywy work-life balance
  • Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
  • Jak wygląda tryb wnioskowania o ten urlop?
  • Jakie terminy proponuje ustawodawca?
  • Wykorzystywanie urlopu w częściach i łączenie urlopu z pracą – czy to możliwe?
  • Przepisy przejściowe
 5. Nowe zasady dotyczące urlopu ojcowskiego
  • Komu przysługuje urlop ojcowski?
  • Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają nowe zasady i co stanowią przepisy przejściowe?
  • Wymiar urlopu
  • Forma wniosku
 6. Urlop opiekuńczy – nowość w Kodeksie pracy
  • Cel urlopu
  • Komu przysługuje?
  • Jaki jest wymiar tego urlopu?
  • Na jakich zasadach pracownik może skorzystać z tego uprawnienia?
  • Urlop w świadectwie pracy
 7. Zwolnienie z powodu siły wyższej
  • Jakie są przesłanki ubiegania się o to zwolnienie od pracy?
  • Wymiar tego zwolnienia
  • Jak wnioskować? – tryb, termin i forma
  • Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek
  • Co z wynagrodzeniem za czas tego zwolnienia?
  • Nowe zwolnienie w świadectwie pracy
 8. Elastyczna organizacja czasu pracy
  • Czym jest elastyczna organizacja pracy?
  • Kogo dotyczy?
  • W jaki sposób pracownik może ubiegać się o to uprawnienie?
  • Czy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek?
 9. Ochrona trwałości stosunku pracy w kontekście korzystania z uprawnień rodzicielskich
  • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
  • Nowe granice czasowe tej ochrony
  • Dopuszczenie do pracy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem?
 10. Nowy wzór świadectwa pracy
 11. Nowości w zakresie dokumentacji pracowniczej
 12. Kontrola na obecność oraz środków działających podobnie do alkoholu
  • Jaki jest zakres kontroli i kogo dotyczy?
  • Kontrola prewencyjna a kontrola przeprowadzana w razie uzasadnionego podejrzenia co do stanu pracownika
  • Jak wdrożyć kontrolę, aby dowody pozyskane w jej wyniku były legalne?
  • Jak przeprowadzać kontrolę?
  • Jakie czynności podjąć w następstwie wyniku wskazującego na zawartość alkoholu lub substancji działających podobnie do alkoholu?
  • Kontrola osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy ( umowy cywilnoprawne w tym B2B)
  • Przykładowa dokumentacja
 13. Wybrane bieżące zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym wybrane zagadnienia związane z powołaniem pracownika do służby wojskowej w świetle ustawy o obronie Ojczyzny
 14. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675