Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Czym w praktyce są Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK)?
 2. Czy pieniądze oszczędzane w systemie PPK są bezpieczne?
 3. Tarcza antykryzysowa i przesunięcie terminu wdrożenia.
 4. Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK.
 5. Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
 6. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 7. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 8. Charakterystyka systemu PKK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
 9. Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 10. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 11. Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe.
 12. Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe.
 13. Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
 14. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i terminy. Zasady rozliczania wpłat.
 15. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 16. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne.
 17. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 18. Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
 19. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
 20. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.
 21. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 22. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 23. Sankcje karne.
 24. Pytania i dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675