Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Terminy

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie płac, gdzie na listach płac uwzględniane są potrącenia na podstawie egzekucyjnych tytułów wykonawczych sądowych i administracyjnych. Osoby, które zajmują się na co dzień realizacją obowiązków kadrowo-płacowych będą mogły ugruntować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji osobowej i naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem obowiązków ciążących na zakładach pracy jako pracodawcach dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Cel: Analiza treści tytułów wykonawczych dotyczących zajęcia wynagrodzenia za pracę i wierzytelności zasiłków z ubezpieczenia społecznego jak i egzekucji z wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie umów cywilno-prawnych jest podstawą do prawidłowego zastosowania schematów potrąceń na listach płac. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wzory pism oraz przykłady naliczeń potrąceń bez zgody i za zgodą pracownika i osób niebędących pracownikami. Zaprezentowane zostaną najczęściej występujące problemy dotyczące zbiegu egzekucji. Uwzględnienie ciekawych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w bieżącym wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień to ważny element tych zajęć.

Korzyści: Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń w odniesieniu do różnych potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

Forma zajęć: wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Potrącenie i odliczenie na liście płac – czyli jak rozumieć art. 87 KP w praktyce.
 2. Wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki jako przedmiot egzekucji – stanowiska urzędowe i orzecznictwo wpływające na praktykę płacową.
 3. ZFŚS a egzekucja z wynagrodzenia za pracę – ujęcie praktyczne.
 4. Procedura postępowania pracodawcy – krok po kroku – w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności z zasiłków:
 • terminy, zakres i obieg informacji udzielanych przez pracodawcę,
 • ustalanie stanu zadłużenia, spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika,
 • zbieg kilku potrąceń na jednej liście płac pracownika: egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce – stanowisko resortu pracy,
 • potrącenia ze składników miesięcznych i za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
 • potrącenia w miesiącu, w którym dla pracownika-dłużnika sporządzanych jest kilka list płac.
 1. Obowiązki pracodawcy otrzymującego tytuł egzekucyjny dotyczący zajęcia wynagrodzenia, zasiłku lub wierzytelności – podobieństwa i różnice pomiędzy egzekucją sądową i  administracyjną.
 2. Zbieg egzekucji sądowej z sądową, sądowej z administracyjną oraz administracyjnej z administracyjną w praktyce.
 3. Kwoty wolne od potrąceń:
 • z wynagrodzenia za pracę – z uwzględnieniem PPK i bez składek na PPK,
 • nowy „wykaz” wartości kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2023 r. i 2024 r. po zmianie płacy minimalnej w trakcie roku.
 1. Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika – w praktyce:
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki,
 • kary pieniężne.
 1. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika – w praktyce:
 • kolejność dokonywania potrąceń,
 • zgoda na potrącenia – jak powinien wyglądać sposób wyrażania zgody na potrącenia z wynagrodzenia za pracę a jak z zasiłków?
 • kwota wolna od potrąceń – także przy zbiegu egzekucji bez zgody pracownika i potrąceń dobrowolnych,
 1. Zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego – nowe kwoty wolne od 1 marca.
 2. Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłku pracownika – czyli jak wyliczyć kwotę potrącenia w miesiącu, gdy pracownik-dłużnik oprócz wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia chorobowego otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 3. Potrącenia obligatoryjne i dobrowolna – przykładowe obliczenia na listach płac z uwzględnieniem zbiegów egzekucji z wynagrodzenia i zasiłków, potrąceń dobrowolnych i zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej.
 4. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675