Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. SLIM-VAT 3:
  • Zmiany w zakresie limitu dla małego podatnika – co to oznacza w praktyce
  • Zmiany dotyczące kursów walut stosowanych dla przeliczania faktur korygujących, w tym faktur zbiorczych
  • Doprecyzowanie terminów rozliczania WDT w przypadku nieterminowego otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów
  • Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.
  • Zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych – brak obowiązku wystawienia faktury w określonych sytuacjach
  • Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych (art. 43 uVAT)
  • Zmiany dotyczące proporcjonalnego odliczania podatku VAT:
   • podniesienie z 500 zł do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100%,
   • brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej
  • Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT
  • Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line
  • Obniżenie sankcji VAT; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe
  • Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS
  • Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT
  • Wprowadzenie zmian w zakresie WIS
 2. Przypomnienie najważniejszych zmian wprowadzonych w latach 2021-2022 w fakturowaniu VAT:
  • SLIM VAT-1 – początek zmian w korygowaniu faktur. Koniec okresu przejściowego od 2022 r. Znaczenie zmian w praktyce dla podatników
  • Duplikaty faktur – brak obowiązku oznaczania
  • Uproszczenie treści faktury zaliczkowej
  • Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni
  • Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących
 3. Ważne wyroki TSUE i ich wpływ na zmiany polskich przepisów:
  • Ulga na złe długi:
   • istota ulgi na złe długi
   • rozliczanie ulgi przez dłużnika i wierzyciela
   • Wyrok TSUE C-335/19 i jego wpływ na zmiany wprowadzone pakietem SLIM-VAT 2
   • Obowiązki raportowania ulgi na złe długi w JPK_V7
  • Szyk rozwarty przy rozliczaniu WNT i IU:
   • co to jest szyk rozwarty i jakie miał znaczenie dla podatników
   • Wyrok TSUE C-895/19 i jego wpływ na rozliczanie importu usług oraz WNT
   • zmiany wprowadzone w SLIM-VAT 2 i SLIM-VAT 3
  • Sankcje administracyjne w VAT:
   • naliczanie sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za różne błędy podatnika
   • przypadki, w których można uniknąć sankcji
   • Wyrok TSUE C-935/19 i jego wpływ na rozliczenia podatkowe jeszcze przed zmianami wynikającymi z Pakietu Slim-VAT 3
 4. Podsumowanie zmian w trakcjach krajowych wynikających z Pakietu Slim-VAT 2:
  • Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (przez 4 miesiące lub 3 kwartały)
  • Nowe zasady składania VAT-26 – odliczanie 100% VAT od wydatków samochodowych
  • Oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy zbyciu nieruchomości – składanie oświadczeń do US lub w akcie notarialnym
 5. Podsumowanie zmian w trakcjach międzynarodowych wynikających z Pakietu Slim-VAT 2:
  • Rozliczanie korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT, dostawy odwróconej i importu usług
  • Korekta transakcji importu towaru w terminie 4 miesięcy w ramach procedury uproszczonej
  • Rozliczanie podatku VAT w relacjach z UK i Irlandia Północną po Brexicie
  • Transakcje łańcuchowe, gdy organizator jest pierwszym w łańcuchu – doprecyzowanie przepisów
 6. V. Krajowy System e-Faktur (tzw. KSeF) w 2023 r. – wybrane zagadnienia systemu dobrowolnego:
  • Wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych
  • Przesłanki otrzymania zwrotu VAT w terminie 40-dniowym
  • Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych
  • Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie)
  • Korygowanie faktur w KSeF
  • Duplikaty oraz noty w KSeF
  • Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów
  • Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności
  • Ułatwienia w zakresie JPK_FA
 7. Pytania i problemy uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73 w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675