Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Jak bezpiecznie dokonywać korekty w nowym JPK_V7
  • Zasady składania korekty nowego JPK_V7
  • Korekta wpływająca na wysokość podatku u sprzedawcy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
   • Zapis korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej
   • Oznaczenie kodami GTU faktur korygujących
   • Oznaczanie kodami transakcyjnymi faktur korygujących
   • Stosowanie kody TP do faktur korygujących
   • Zasady stosowania MPP do faktur korygujących
   • Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty, jeśli faktura pierwotna miała oznaczenie FP
   • Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty, gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
  • Korekta wpływająca na wysokość podatku u nabywcy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE
  • Pomyłki w danych sprzedawcy i nabywcy – zasady korygowania w nowym JPK_7
  • Korekta gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK_V7
  • Korekta w nowym JPK_V7 u wierzyciela, gdy korzysta z ulgi na złe długi
  • Korekta w nowym JPK_V7 u dłużnika
  • Wnioski i podsumowania – KRÓTKI PORADNIK
 2. Jakie kary grożą za błędy w nowym pliku JPK_VAT i jak ich uniknąć?
  • Jakie sankcje z kks grożą za błędy w ewidencji i nowym JPK
  • Kary za błędy w części ewidencyjnej nowego JPK_V7
  • Kary za błędy w części deklaracyjnej nowego JPK_V7
  • Czynny żal – czy zawsze jest niezbędny i kiedy wymagany
  • Kiedy składanie czynnego żalu nie jest konieczne mimo popełnionych błędów w JPK
  • Czy korekta JPK_VAT uchroni od sankcji z kks w przypadku błędów w ewidencji
  • Kiedy nie jest możliwe skorzystanie z czynnego żalu
  • Jak skutecznie złożyć czynny żal w nowych okolicznościach
  • Kiedy grożą kary pieniężne za błędy w ewidencji VAT
  • Podsumowanie i wnioski praktyczne
 3. Faktury korygujące 2021 r. – jakie zasady rozliczeń wybrać (problematyka w kazusach i przykładach)
  • Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.
  • Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
   • Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące “in minus”
   • Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
   • Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
   • Kiedy należy rozliczać faktury korygujące “in plus”
  • Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących “in minus”
  • Sposób uzgodnienia, że stosujemy dotychczasowe zasady rozliczeń faktur korygujących.
  • DODATKOWO: wzór UZGODNIENIA zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.
  • Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych przepisów do faktur korygujących “in minus”
  • Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników
  • WNIOSKI PODSUMOWANIA
  • Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży
   • Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące
   • Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą
   • Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
   • Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące
 4. ZMIANY VAT 2021 a rozliczenia VAT w JPK , w tym m.in.:
  • Zmiany VAT wynikające ze SLIM VAT a rozliczenia JPK
  • Co z rozliczeniem sprzedaży paragonowej w nowym JPK
  • Ewidencjonowania paragonów uznanych za faktury uproszczone w nowym JPK
  • E-faktury w 2021 roku
 5. Czy trzeba poinformować urząd o wyborze wspólnych kursów walut stosowanych dla celów VAT i podatku dochodowego – ZMIANY 2021
  • Możliwość stosowania wspólnych kursów walut dla VAT i podatku dochodowego
  • Czy podatnicy mogą korzystać z opcji stosowania wspólnych kursów walut bezterminowo
  • Czy trzeba poinformować urząd o wyborze wspólnych kursów walut
  • Czy stosowanie wspólnych kursów walut jest możliwe przy wszystkich transakcjach
  • Kursy przeliczeniowe stosowane w VAT w celu przeliczania walut na złote
   • Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego
   • Faktura wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego lub po tym dniu
   • WNT, import usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
   • Import towarów
   • Faktury korygujące
   • Ustalenie limitu do split payment, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
 6. Płatności w walucie obcej – skutki dla rozliczeń VAT (kazusy)
  • Zasady przeliczania kwoty VAT i podstawy opodatkowania na złote
  • Czy nabywca może sam poprawić kwotę VAT, gdy sprzedawca błędnie ustalił podatek stosując niewłaściwy kurs
  • Czy nabywca może sam ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca podał kwotę podatku tylko w walucie obcej
  • Jaki kurs waluty zastosować, gdy faktura dokumentuje kilka dostaw
  • Jaki kurs zastosować, gdy faktura dokumentuje kilka dostaw wewnątrzwspólnotowych
  • Czy wystarczy, aby na fakturze była przeliczona tylko łączna kwota VAT
  • Czy wystarczy, aby na fakturze była przeliczona tylko łączna kwota VAT
  • Jaki kurs walut stosować do faktur dokumentujących rabaty
  • Jaki kurs walut zastosować, gdy faktura korygująca naprawia błędy
  • Jak ustalić, czy należy stosować split payment, gdy zapłata następuje w walucie obcej
  • Jak zastosować split payment, gdy płatność za fakturę następuje w walucie obcej
  • Jak zastosować split payment, gdy wpłacamy zaliczkę w walucie obcej przed otrzymaniem faktury
  • Jaki kurs zastosować, gdy wpłacamy zaliczkę na poczet usług, od zakupu których rozliczymy import
 7. Problematyka fakturowania i korygowania w ujęciu JPK_V7 – aktualne problemy 2021
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675