Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Cel

Adresat: Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do profesjonalistów z obszaru kadrowo-płacowego, pracowników działów HR, księgowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za naliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Adresowane jest zarówno do doświadczonych pracowników tego obszaru, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę, jak i do nowych pracowników, którzy potrzebują solidnych podstaw w naliczaniu wynagrodzeń z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych.

Cel: Przeanalizowanie zmian przepisów Kodeksu pracy, które mają wpływ na naliczanie na liście płac, omówienie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich, zasiłków macierzyńskich oraz wydłużenia okresu urlopu rodzicielskiego. Omówienie urlopu opiekuńczego i zwolnienia z powodu działania siły wyższej i zasady naliczania wynagrodzenia w miesiącu wystąpienia tych nieobecności Uwzględnienie nowych wybranych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w zakresie naliczenia wynagrodzeń.

Korzyści: Szkolenie będzie pełnym zestawem wiedzy, od teorii do praktyki, pozwalając uczestnikom na skuteczne stosowanie nowych przepisów przy naliczaniu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Sesje pytań i odpowiedzi umożliwią uczestnikom wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie dodatkowej klarowności w omawianych zagadnieniach.

Forma zajęć: wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Beata Tomaszewska – specjalista w zakresie płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Wynagrodzenie za pracę
  • rodzaje wynagrodzeń: stała stawka miesięczna, stała stawka miesięczna godzinowa
  • składniki wynagrodzenia: stałe, zmienne, wymagalne, uznaniowe.
  • wynagrodzenie chorobowe, zasiłki.
 2. Wpływ dwukrotnej zmiany minimalnego wynagrodzenia na naliczenia na liście płac.
  • dodatek za pracę w porze nocne j,
  • minimalna podstawa zasiłkowa,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • ograniczenie wpłat na PPK
  • Minimalna stawka do umów oświadczenie usług
 3. Ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w miesiącu, w którym występowały nieobecności pracownika: zwolnienia lekarskie, urlopy bezpłatne, bezpłatny urlop opiekuńczy
  • Zwolnienie lekarskie wyłącznie na dni robocze,
  • Zwolnienie lekarskie na 30 dni i jeden dzień pracy,
  • Obliczanie wynagrodzenia stałego przy zmianie wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
  • Obliczanie wynagrodzenia stałego przy nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy w trakcie miesiąca
  • Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu opiekuńczego
 4. Rozliczanie na liście płac urlopów:
  • Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego.
   • Zasady uwzględniania poszczególnych rodzajów składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego.
  • Wyliczenie wynagrodzenia urlopowego.
  • Praktyczne przykłady obliczania wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych.
  • Urlop na przełomie miesięcy.
  • Zmiana wysokość stałych składników wynagrodzenia, a wynagrodzenie urlopowe.
  • Zmiana wysokości zmiennych składników wynagrodzenia, a wynagrodzenie urlopowe.
  • Wpływ zmiany płacy minimalnej od 1 lipca na wysokość wynagrodzenia za urlop w lipcu, sierpniu i we wrzeniu.
 5. Naliczanie wynagrodzenia za inne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  • Urlop z powodu siły wyższej sposób ustalania wynagrodzenia wysokości 50% dla składników stałych i zmiennych.
  • Ustalanie wynagrodzenia za zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 6. Lista płac dla pracownika wykonującego pracę zdalnie:
  • Koszty uzyskanie przychodów przy pracy zdalnej.
  • Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zadaną (zwiększone koszty energii i Internetu)
  • Ekwiwalent za wyposażenie na własny koszt miejsca pracy do wykonywania pracy zdalnej.
 7. Zasady udzielaniu urlopu rodzicielskiego oraz sposób wypłaty za ten urlop
  • Zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
  • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
  • Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  • Zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie urlopu łączonego z pracą,
  • Skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
 8. PIT-2 – Forma i sposób składania i stosowania w 2023 r.  wniosków i oświadczeń podatkowych:
  • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek- ulgi podatkowej u pracowników
  • Wnioskowanie o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.,
  • Składanie oświadczeń dotyczących uprawnień do skorzystania z Zerowego PIT: na powrót, rodzina 4+, dla pracujących seniorów,
  • Składanie wniosku o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
  • Składanie wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania 50% przychodów,
  • Składanie wniosku o naliczanie podatku dla osób do 26 lat,
  • Składanie oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie – wychowujących dzieci,
  • Składanie wniosku o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%,
  • Okres obowiązywania wniosków i oświadczeń podatkowych: rok podatkowy, do odwołania,
  • Zasady stosowania wniosków i oświadczeń podatkowych po rozwiązaniu umowy o pracę.
 9. Sesja pytań i odpowiedzi.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675