Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Czy sprzedaż nieruchomości i wynajem mieszkań to działalność gospodarcza?
  • Prywatne transakcje a powtarzalność działań, kiedy sprzedaż nieruchomości i najem uznane zostaną za działalność gospodarczą – najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych!
  • Limit mieszkań jako przesłanka do ograniczająca najem prywatny – prawda czy mit?
  • Podział i sprzedaż działek budowlanych a działalność gospodarcza.
  • Definicja podatnika i działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i PIT.
 2. Ryczałt od najmu od 2021 roku – projekt ustawy
  • Ryczałt od przychodów z najmu także w ramach działalności gospodarczej od 1.01.2021 r.?!
  • Zasady opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem na nowych zasadach.
 3. Dostawa nieruchomości – zwolnienie z VAT
  • Sprzedaż gruntu niezabudowanego / zabudowanego – zasady zwolnienia Z VAT w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS!
  • Pierwsze zasiedlenie – czy sprzedaż nieruchomości po dwóch latach od dnia oddania do używania podlega VAT – przełomowe orzecznictwo TSUE i NSA oraz wyjaśnienia MF – nowa definicja pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT od 1.09.2019 r.
  • Tereny budowlane a VAT – jak ustalić charakter gruntu?
  • Czy sprzedaż drogi wewnętrznej jest opodatkowana VAT?
  • Czy sprzedaż lokalu wraz z wyposażeniem korzysta z tej samej stawki VAT?
  • Sprzedaż praw z umowy deweloperskiej (inwestycyjnej) – obowiązki podatkowe i ewidencyjne.
  • Zorganizowana część przedsiębiorstwa w obrocie nieruchomościami, czyli jak wyłączyć dostawę spod działania ustawy o VAT?
  • Brak prawa do odliczenia VAT przy błędnej kwalifikacji podatkowej transakcji – sposoby na minimalizowanie ryzyka.
 4. Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT i PIT
  • Stawki VAT dla poszczególnych rodzajów najmu.
  • Najem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe – jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać ze zwolnienia?
  • Jak opodatkować najem mieszkania wynajmowanego na potrzeby pracowników najemcy?
  • Najem krótkoterminowy – jakie warunki należy spełnić, aby zastosować stawkę 8% VAT?
  • Zasady wystawiania faktur i rozliczenia podatku?
  • Refakturowanie mediów – jaka jest właściwa stawka podatku?
  • Świadczenia kompleksowe – najem i media – jaką stawkę VAT należy zastosować? Jakie pozycje powinny znaleźć się na fakturze?
  • Kasa fiskalna – zwolnienia wynikające z rozporządzenia na 2020 rok.
  • Czy jednoosobowy przedsiębiorca może wynajmować poza działalnością gospodarczą mieszkanie, które nie jest środkiem trwałym firmy?
 5. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek prywatny albo firmowy
  • Czy sprzedaż lokalu stanowiącego ŚT firmy zawsze będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej?
  • Czy sprzedaż lokalu firmowego po 5 latach od nabycia jest opodatkowana?
  • Kiedy nie można rozliczyć straty powstałej przy sprzedaży nieruchomości?
  • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości?
  • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność – jak wpływa na ustalenie daty nabycia nieruchomości i zasady obliczania 5 letniego terminu niezbędnego do zastosowania zwolnienia z PIT?
  • Cesja praw do umowy deweloperskiej – do jakiego źródła przyporządkować przychód? Zbycie nieruchomości czy sprzedaż praw majątkowych? Właściwa stawka podatku?
 6. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości – tzw. ulga mieszkaniowa
  • Czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej posiadając kilka mieszkań?
  • Zakup mieszkania na wynajem a prawo do ulgi?
  • Wpłata dokonana na postawie umowy deweloperskiej jako wydatek na „cele mieszkaniowe”.
  • Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji rocznej.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675