Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska – specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany przepisów i ich wpływ na technikę naliczania list płac.
  1. Oświadczenia i wnioski dotyczące ustalania zaliczki na podatek
  2. Co się zmieniło od 1 stycznia 2023 r. w naliczaniu list płac w ujęcie nie tylko podatkowym?
  3. Wpływ zmian Kodeksu pracy na listę płac
 2. Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2023 roku i wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na listę płac
  1. dodatek za pracę w porze nocnej
  2. roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  3. koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek po zmianach
  4. skala podatkowa po zmianach
  5. współczynnik urlopowy
  6. minimalna podstawa zasiłkowa
  7. minimalna stawka godzinowa
  8. kwoty wolne od potrąceń.
 3. Technika naliczania wynagrodzenia za pracę w praktyce w 2023 r. z uwzględnieniem:
  1. zwolnienia „zerowy PIT”
  2. świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze
  3. obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy wg aktualnych przepisów – jak stosować?
  4. zwolnień z opodatkowania i oskładkowania składników wynagrodzenia
  5. potrąceń i dodatków
  6. obciążeń pracodawcy
 4. Przełom roku a obowiązki pracodawcy
  1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny w 2023 r. – współczynnik urlopowy i rozliczanie urlopów na przełomie roku,
  2. wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy – rozliczanie absencji chorobowych,
  3. okres zasiłkowy na przełomie roku,
  4. wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny za urlop – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2023 r.
 5. Obowiązki pracodawcy – PIT-11 za 2022 rok
 6. Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów
  1. pracowników,
  2. zleceniobiorców,
  3. dziełobiorców,
  4. członków zarządu,
  5. członków rad nadzorczych,
  6. menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie,
  7. umów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675