Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne i wprowadzenie KSeF.
 2. Kto jest zobowiązany do wdrożenia KSeF?
 3. Jakie dokumenty są przesyłane/odbierane z KSeF – analiza typów dokumentów w firmie?
 4. Jaki wpływ na przesyłane/odbierane dokumenty mają umowy zawarte z kontrahentami – analiza punków krytycznych umów?
 5. Jak odczytać schemę – analiza pól i ich interpretacja?
 6. Czy systemy użytkowane przez firmę wymagają zmian?
 7. Jak zmienić procedury obiegu dokumentów, kontroli wewnętrznej, regulaminy wewnętrzne?
 8. Proces sprzedaży – mapowanie procesu i odpowiedzialności oraz wymogów ustawowych
 9. Proces zakupu – mapowanie procesu i odpowiedzialności oraz wymogów ustawowych
 10. Proces zarządzania płatnościami – mapowanie procesu i odpowiedzialności oraz wymogów kontroli wewnętrznej
 11. Mapa powiązań pomiędzy JPK – KSeF, JPK_VAT, JPK_FV, JPK_WB, JPK_MAG – dane wrażliwe w zakresie obowiązku podatkowego, prawa do odliczenia i korekt.
 12. Wdrożenie KSeF, a inne wybrane obowiązki podatnika
 13. Wdrożenie procedur awaryjnych w przypadku braku dostępności KSeF
 14. Archiwizacja i bezpieczeństwo a KSeF
 15. Ustawowe korzyści z wdrożenia KSeF i sankcje.
 16. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675