Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Aldona Salamon – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Korygowanie list płac:
  • w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z wpływem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia – absencja krótko i długoterminowa
  • w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS
  • jeżeli przedwcześnie zaprzestano naliczanie składek ZUS
  • rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy
  • korekta zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego po uznaniu, że pracownikowi przysługiwały świadczenia z ogólnego stanu zdrowia (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek z ubezpieczenia chorobowego)
  • korekta zasiłku chorobowego wypłaconego nienależnie z powodu błędu pracodawcy
  • nadpłata i niedopłata wynagrodzenia spowodowana błędem pracodawcy
  • pokrycie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika / zleceniobiorcę – co z nadpłaconą składką zdrowotną
  • uznanie umowy o pracę / zlecenia za zawartą pozornie
  • najczęściej popełniane błędy przy dokonywaniu obliczeń składników płacowych
 2. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
  • ogólne zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
  • korygowanie dokumentów składkowych
  • korygowanie dokumentów świadczeniowych
 3. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675