Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Najczęściej występujące przyczyny korekt dokumentacji płacowej.
 2. Na co wpływa korekta?
 3. Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek, czyli najczęściej spotykana korekta wcześniejszych naliczeń listy płac:
  • wyliczenia składki zdrowotnej – dlaczego mamy z tym problem?
  • zaliczka na podatek dochodowy – gdzie się mylimy?
  • wysokość do wypłaty dla pracownika – jak poprawnie wyliczyć zwrot?
 4. Niedopłata składek społecznych i składki zdrowotnej na skutek:
  • błędnego oświadczenia ubezpieczonego
  • przychodu, który nie został uwzględniony w podstawie składek
  • przekroczonego limitu zwolnienia składkowego.
 5. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, gdy:
  • wynagrodzenie chorobowe uznane zostaje za zasiłek
  • wypadek pracownika na liście płac rozliczamy z opóźnieniem
  • nadpłacono wartość świadczenia z powodu zawyżonej podstawy chorobowej.
 6. Rozliczenie nadpłat wynagrodzenia spowodowanych dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty listy płac, w przypadku, gdy to jest:
  • nieobecność krótkotrwała
  • długotrwałe zwolnienie lekarskie
  • choroba byłego pracownika.
 7. Błędne zaklasyfikowanie umowy cywilno-prawnej w praktyce, czyli:
  • korekta wynikająca z uznania umowy zlecenia jako umowy o pracę
  • wyliczenia wynikające z zamiany umowy o dzieło na umowę zlecenia
  • niedopłata składek ZUS, gdy kontrakt menedżerski rozliczono jak umowę o dzieło.
 8. Rozliczenia z ZUS składek zleceniobiorców na skutek:
  • opłacenia obowiązkowych składek społecznych od przychodu zleceniobiorcy, w przypadku, gdy składki te okazały się nieobowiązkowe
  • raku składek społecznych, gdy zleceniobiorca osiągnął przychód z innego tytułu poniżej wynagrodzenia minimalnego
  • zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
 9. Korygowanie list płac a składki na PPK.
 10. Przykładowe rozliczenia wartości skorygowanych danych z listy płac na dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i US.
 11. Najnowsze stanowiska urzędowe dotyczące korygowania naliczeń płacowych i dokumentacji rozliczeniowej.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Kurs ma charakter warsztatowy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675