Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. FAKTURA VAT 2021 – wystawianie i rozliczanie (kluczowe zagadnienia dla procesów sprzedaży)
  • Kiedy faktura kiedy nota – kluczowe reguły VAT
  • Najważniejsze elementy faktury
  • Terminy wystawiania faktury
  • Data sprzedaży – dokonania dostawy oraz wykonania usługi
  • Jak wpływają warunki INCOTERMS na termin sprzedaży na fakturze
  • Jak wystawiać faktury zaliczkowe – najważniejsze problemy
  • Błędy w fakturowaniu które wpływają na konsekwencję dla firmy i osób wystawiających
  • Jaki związek z fakturą ma umowa, zamówienie, dokumentacja logistyczna. Dokument WZ itp.
  • Kiedy można anulować fakturę – zasady funkcjonowania w obrocie gospodarczym
  • Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w fakturach
 2. Kody w nowym JPK_VAT – kody GTU oraz kody transakcyjne i ich zasady stosowania (kiedy i na jakim etapie w procesie sprzedaży)
  • Charakterystyka poszczególnych grup towarowo-usługowych oznaczana kodami GTU
   • Zasady stosowania nowych oznaczeń GTU w JPK_VAT – BARDZO WAŻNE!
   • Do kogo należy rola rozpoznawania i prawidłowe oznaczanie towarów i usług
   • Oznaczenie grup towarowo-usługowych, czyli nowe kody GTU_01-GTU_13
   • Do jakich typów faktur stosujemy kody GTU a do jakich nie
  • Oznaczenia procedur i transakcji w ewidencji sprzedaży
   • 13 typów procedur za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP
 3. Faktury korygujące 2021 r. – jakie zasady rozliczeń wybrać (problematyka w kazusach i przykładach)
  • Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.
  • Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. i elementy jakie powinny zawierać
  • Rozliczenie faktur korygujących “in minus” na nowych zasadach
   • Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące “in minus”
   • Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
   • Organizacyjne przygotowanie firmy do stosowania nowych zasad rozliczeń faktur korygujących
   • Dokumentacja, którą należy zgromadzić, aby móc rozliczyć faktury korygujące
   • Forma zgromadzonej dokumentacji
   • Termin wystawienia faktury korygującej
   • DODATKOWO: wzór UZGODNIENIA zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.
   • Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
  • Rozliczenie faktur korygujących “in plus”
  • Funkcjonowanie równoległe “starych” i “nowych” zasad ewidencjonowania faktur korygujących jako opcja wynikająca z przepisów przejściowych
 4. Sprzedaż i zakup do/od podmiotów nieistniejących, nieaktywnych – BIAŁA LISTA i zasady korzystania (kto i kiedy?)
  • Co to jest rejestr podatników BIAŁA LISTA – komu to służy
  • Kto i kiedy powinien sprawdzać potencjalnych klientów
  • Konta bankowe do rozliczeń transakcji w działalności gospodarczej – co powinien wiedzieć każdy sprzedawca, kupujący
  • Kary za nieprzestrzeganie zasad – kogo dotyczą
 5. MPP – mechanizm podzielonej płatności w obsłudze klienta
  • Co to za mechanizm i co powinno się o nim wiedzieć w procesie sprzedaży i zakupu
  • Jakich towarów i usług dotyczą szczególne zasady rozliczana sprzedaży i zakupu
  • Obowiązki wynikające z MPP dotyczące fakturowania – kogo obciążają?
  • Dotkliwe sankcje i kary dla nieprzestrzegania zasad MPP i prawidłowego fakturowania
 6. KURSY WALUT – jak wpływają na finanse firmy
  • Kursy przeliczeniowe stosowane w VAT w celu przeliczania walut na złote
   • Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego
   • Faktura wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego lub po tym dniu
   • WNT, import usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
   • Import towarów
   • KURS HANDLOWY CZY PODATKOWY? – co powinien wiedzieć sprzedawca
   • Faktury korygujące
   • Ustalenie limitu do split payment, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
 7. PARAGONY FISKALNE UZNANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE 2021 – co powinni wiedzieć sprzedawcy i kupujący
  • Problematyka dokonywania sprzedaży i zakupów – NA CO UWAŻAĆ?
  • Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy i faktura uproszczona – istota.
  • Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego
  • PRZYPADEK SZCZEGÓLNY
  • Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych
  • Numer faktury na paragonie z NIP do kwoty 450 zł.
  • Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP.
  • Korekta faktury uproszczonej
 8. KARY ZA BŁĘDY I ODPOWIEDZILNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKÓW
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675