Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Cel

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć wiedzę konieczną do tego, aby sprawie poradzić sobie z kolejnym etapem rewolucji cyfrowej w rozliczeniach podatkowych.

Będzie ono również interesujące dla każdego, kto z uwagi na pełnione obowiązki będzie miał kontakt z fakturą ustrukturyzowaną (e-fakturą) i Krajowym Systemem e-Faktur, a jego praca wymaga dogłębnej znajomości realiów prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, dlaczego kolejna odsłona rewolucji cyfrowej dotyczącej obszaru rozliczeń podatkowych nie jest problemem spoczywającym wyłącznie na barkach księgowych, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przedsiębiorca będzie musiał przygotować się do osobistego korzystania z KSeF, jakie narzędzia może w tym celu wykorzystać, a także w jaki sposób może z nich w praktyce korzystać (praktyczne przykłady i omówienie zasad działania); uczestnicy dowiedzą się jakie są najważniejsze i najistotniejsze wymogi związane z obowiązkowym posługiwaniem się e-fakturami (od 1 lipca 2024 r.); jak wystawiać e-faktury w przypadku różnych przyczyn nieodstępności KSeF.

Dzięki szkoleniu przedsiębiorcy zdobędą niezbędną wiedzę, aby skutecznie przygotować się do ery obowiązkowej e-faktury. Zdobyta wiedza umożliwi im dokonanie samodzielnej oceny jakie muszą podjąć działania, a następnie przygotowanie się do funkcjonowania obowiązkowego KSeF i e-faktury.

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz  doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Dlaczego w erze KSeF i e-faktury księgowy nie jest w stanie załatwić wszystkiego za swojego Klienta?
  • Czym jest KSeF i e-faktura?
  • Jakie wymagania stawia podatnikom i księgowym polski system podatkowy z perspektywy wiarygodności rozliczeń podatkowych? (obowiązek korekt ewidencji VAT w terminie 14 dni, dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT w przypadku błędów, MPP, płatność na rachunek z „białej listy”, odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe w VAT kontrahenta, KKS, KK)
  • Wiarygodność faktury jako kluczowy element należytej staranności w rozliczeniach podatkowych (VAT na fakturze – obowiązek rozliczenia z US, wyłączenia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur obarczonych „istotnymi wadami”).
  • E-faktura i KSeF – nowy etap cyfryzacji i uszczelniania systemu – odpowiedzialność za brak wystawienia e-faktury albo jej nieprawidłowość – jakie sankcje i od kiedy?
  • Co to wszystko oznacza w realiach współpracy przedsiębiorcy z księgowym?
  • Co przedsiębiorca musi zrobić sam i w jakich przypadkach? (dostęp do systemu, uprawnienia, fakturowanie i akceptacja merytoryczna faktur zakupowych)
 2. Musisz poznać KSeF… osobiście.
  • Którzy przedsiębiorcy musza osobiście po raz pierwszy połączyć się z KSeF?
  • Jak się przygotować do potwierdzenia swojej tożsamości?
  • W jaki sposób przedsiębiorca po raz pierwszy może połączyć się z KSeF?
  • Jak skorzystać z aplikacji podatnika?
  • Jak skorzystać z aplikacji e-mikrofirma? (samodzielne rozliczanie VAT z tytułu działalności gospodarczej)
  • Co jeszcze można wykorzystać?
 3. W jakich przypadkach, w jakim zakresie i jak nadać uprawnienia do korzystania z KSeF?
  • Jakie możesz nadać uprawnienia do korzystania z KSeF?
  • Komu możesz nadać uprawnienia do korzystania z KSeF?
  • Jak nadać uprawnienia przy pomocy aplikacji podatnika?
  • W jaki inny sposób można nadać uprawnienia do korzystania z KSeF?
 4. Wystawianie faktur?
  • Jakie są podstawowe różnice między fakturą papierową, elektroniczną i e-fakturą?
  • W jakich przypadkach musisz wystawić e-fakturę?
  • Identyfikacja daty wystawienia faktury i jej znaczenie.
  • Identyfikacja daty otrzymania faktury i jej znaczenie.
  • Faktury od podmiotów zagranicznych.
  • Faktury zakupu w okresie awarii KSeF
  • Podstawowe wymogi prawne stawiane fakturze wynikające z przepisów VAT
  • Podstawowe wymogi stawiane fakturze wynikające z przyjętej dla e-faktury struktury i zasad jej stosowania.
  • Jak wystawić fakturę w aplikacji podatnika?
  • Jak wystawić fakturę w aplikacji e-mikrofirma?
 5. Przypadki szczególne – co wtedy? Jak wystawiać faktury? Jak się zachować? Co z fakturami zakupowymi?
  • Prace serwisowe w KSeF
  • Awaria KSeF z informacją przekazaną poprzez interfejs
  • Awaria KSeF z informacją przekazaną poprzez środki masowego przekazu
  • Tryb off-line/awaria u podatnika – co wtedy?
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675