1. Voucher szkoleniowy można wykorzystać w ciągu 24 miesięcy od momentu jego otrzymania na dowolne szkolenie krótkie bądź kurs długi realizowany przez placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tj. placówkę w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Siedlcach i w Warszawie.
 2. Voucher zostanie przesłany pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia adres mailowy po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Wartość nominalną Vouchera należy określić w formularzu zamówienia, nie może być jednak niższa niż 500 zł.
 4. Zakupiony Voucher nie podlega zwrotowi.
 5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Dokonując zgłoszenia na kurs / szkolenie, w formularzu zgłoszeniowym należy wpisać w polu „dodatkowe informacje” numer posiadanego Vouchera.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera a wartością usługi szkoleniowej jeśli przewyższa ona wartość Vouchera.
 8. Termin usługi szkoleniowej realizowanej w ramach Vouchera zależny jest od dostępności miejsc na wybrane szkolenie lub zebrania się grupy kursowej.
 9. Rozpoczęcie kursu / szkolenia opłaconego Voucherem musi przypadać na okres ważności Vouchera.
 10. Posiadacz Vouchera może posługiwać się nim wielokrotnie aż do wyczerpania jego wartości bądź upłynięcia terminu ważności.
 11. Voucher nie może zostać zrealizowany po upływie okresu jego ważności, a Posiadaczowi Vouchera nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków.
 12. Wykorzystanie Vouchera na kursy / szkolenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego i / lub Posiadacza „Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez palcówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie”.
 13. Zakup Vouchera oznacza akceptację Regulaminu wykorzystania vouchera szkoleniowego.
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675