fbpx
Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Miasto Ostrołęka pod numerem 97 (pobierz).

 

Nasza oferta adresowana jest szczególnie do osób, które chcą:

  • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie m.in takich zawodów jak: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. wynagrodzeń,
  • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,
  • uzyskać tytuł zawodowy certyfikowanego eksperta usług księgowych.


I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH

(CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI
2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI

II. KURSY DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI 

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

III. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ

4. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

 

Zajęcia odbywać się będą w:

  • Ostrołęce, ul. Korczaka 73 (sale Wyższej Szkoły Administracji Publicznej),

Przy wpłatach indywidualnych istnieje możliwość uregulowania należności za kursy  w ratach.

 

KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

Jednocześnie z satysfakcją informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych wydał decyzje o przyznaniu akredytacji na organizowane przez nasz Oddział kursy, które określone zostały w treści tych decyzji. Akredytacja ta zgodnie z art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty stanowi potwierdzenie spełniania przez nasz Oddział określonych w przepisach prawa wymogów i zapewnienia wysokiej jakości prowadzonego procesu kształcenia.


Organizator zastrzega sobie możliwość terminu lub odwołania kursu.

 
Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

RODO i Polityka Prywatności


Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres:
skwp_ost@skp-ow.com.pl

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

Back to top