szk. podatki Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – obowiązki w zakresie podatku VAT oraz towarzyszące im zmiany w przepisach - Ostrołęka 2016-10-26
Więcej
szk. podatki Fakturowanie w 2016 r. – szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur - Ostrołęka 2016-11-08
Więcej
szk. k/p Nowe zasady wynagradzania zleceniobiorców od 1 stycznia 2017 r. oraz zasady podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców – od 1 stycznia 2016 r. - Ostrołęka 2016-11-25
Więcej
Bilans BILANS 2016 MODUŁ IIA - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - Ostrołęka 2016-11-29
Więcej
Bilans BILANS 2016 - MODUŁ IIB – PODATKI DOCHODOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM- Ostrołęka 2016-12-14
Więcej
Bilans BILANS 2016 - MODUŁ I - ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI - Ostrołęka 2017-01-11
Więcej
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »