Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Terminy

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menadżerskich, członków rad nadzorczych i członków zarządów. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby związane z obszarem kadrowo-płacowym i księgowym w korporacjach, firmach średnich i małych, instytucjach lub organizacjach, które zajmują się naliczaniem wypłat.

Cel: Przekazanie wiedzy na temat doboru rodzajów umów cywilnoprawnych do wykonywanej przez współpracowników pracy. Przeanalizowanie i przećwiczenie na przykładach techniki naliczania wypłat z umów zlecenia o dzieło, dla wykonawców kontraktów menadżerskich i członków rad nadzorczych i członków zarządów.

Korzyści: Warsztatowa forma zajęć pozwala uczestnikom przyswoić wiedzę z zakresu rodzajów umów cywilnoprawnych naliczania wypłat z umów cywilnoprawnych jak i uporządkować posiądą wiedzę z tego zakresu. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili prawidłowo ustalać wynagrodzenie
z umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich oraz dla członków rad nadzorczych jak
i członków zarządów. Zagadnienia zostaną wyjaśnione w przystępny sposób. Na zajęciach zostaną przeanalizowane i omówione przykłady z życia wzięte co pozwoli uniknąć błędów w codziennej pracy.

Forma zajęć: wykład trenera, analiza przypadków, analiza orzecznictwa, ćwiczenia dyskusja
i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Beata Tomaszewska – specjalista w zakresie płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Rodzaje zawieranych umów:
 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • kontrakt menadżerski.,
 1. Pełnienie funkcji na podstawie powołania:
 • członek zarządu
 • prokurent
 • członek komisji
 1. Kiedy można stosować umowy cywilnoprawne.
 2. Ulgi podatkowe, a umowy cywilnoprawne i umowa o pracę.
 3. Zależność wynagrodzenia netto pracownika współpracownika od rodzaju zawartej umowy oraz indywidualnej sytuacji składkowo podatkowej.
 4. Zależność kosztów zatrudnienia pracownika współpracownika od współpracownika od rodzaju zawartej umowy oraz indywidualnej sytuacji składkowo podatkowej.
 5. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy od 1 stycznia 2023 r.
 6. Zasady stosowania oświadczenia PIT-2
  • kiedy zleceniobiorca może złożyć PIT-2?
  • od kiedy zleceniodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
  • czy emeryt/rencista może złożyć PIT-2 u zleceniodawcy?
  • omówienie obowiązującego formularza PIT-2,
  • omówienie przepisów dotyczących oświadczeń podatkowych
 7. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
 • Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
 • Zlecenie z pracownikiem innej firmy.
 • Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
 • Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
 • Zlecenie z emerytem/ rencistą.
 • Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia.
 • Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia.
 • Zlecenie z osobą, która ukończyła odpowiednio 60 lub 65 lat.
 • Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Kontrakt menadżerski.
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło:
 • Dzieło z własnym pracownikiem.
 • Omówienie stosowania ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego według zasad obowiązujących przy naliczaniu wynagrodzeń z umów o dzieło.
 • Dzieło z pozostałymi osobami.
 • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2023 r.
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, członków Rad Nadzorczych, powołanych członków Zarządów.
 2. Umowy cywilnoprawne i inne wynagrodzenia – zasady rozliczania świadczeń:
 • Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia z zastosowaniem stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenie (Dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.)
 • Terminy wypłat z umów cywilnoprawnych oraz ich częstotliwość w przypadku zawarcia umowy:
  • na okres do miesiąca.
  • na okres dłuższy niż miesiąc
 • Limit podstawy na ubezpieczenie chorobowe w 2023 r.
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 r.:
  • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek na podstawie PIT-2 lub innych oświadczeń
  • Stosowanie ulg podatkowych zerowy -PIT
  • Stosowanie pozostałych oświadczeń podatkowych
  • Zryczałtowany podatek od przychodów
  • Ustalanie wysokości składki na PPK.
 1. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 2. Sesja pytań i odpowiedzi.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675