fbpx

Wyszukiwarka

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności gospodarczej w aktualnym stanie prawnym - Ostrołęka

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-02-2020
 • Koniec zapisów: 28-02-2020
 • Wykładowcy: Bugaj Ewelina

Program

Wykładowca: Ewelina Bugaj – doradca podatkowy

Program kursu
(8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany w PIT.
  • Zmiany zasad zaliczania w koszty podatkowe wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych w działalności gospodarczej:
   • amortyzacja samochodu osobowego,
   • koszty użytkowania samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych,
   • ubezpieczenie auta,
   • samochód w leasingu,
   • rozliczanie sprzedaży samochodu osobowego o znacznej wartości.
  • Uszczegółowienie zasad ustalania kosztów podatkowych przy aporcie wierzytelności:
   • wierzytelność z tytułu pożyczki,
   • wierzytelność własna.
  • Uproszczenia dla przedsiębiorców, w tym:
   • zmiana definicji małego podatnika,
   • zaliczenie do kosztów podatkowych kosztów pracy małżonka i dzieci,
   • zmiany w rozliczaniu straty podatkowej,
   • zmiany w obowiązkach informacyjnych (zawiadomienia: w sprawie zaliczek kwartalnych i uproszczonych, opodatkowania podatkiem liniowym, metod ustalania różnic kursowych, zmiany roku podatkowego),
   • uproszczenie w rozliczaniu najmu prywatnego.
  • Sporządzenie e-PIT przez administrację skarbową:
   • zmiany w obowiązkach płatnika podatku PIT,
   • kto nie musi składać rozliczenia PIT za 2018 r.,
   • zmiany terminu składania zeznań dla podatników podatku PIT.
  • Odpłatne zbycie prywatnej nieruchomości:
   • zmiany w terminie rozliczania ulgi mieszkaniowej,
   • nieruchomość nabyta do wspólności majątkowej małżeńskiej,
   • nabycie w drodze spadku.
  • Opodatkowanie dochodu z wirtualnej waluty:
   • definicja pojęcia waluty wymienialnej, rozpoznanie źródła przychodu,
   • zasady rozliczania i moment wykazania kosztów uzyskania przychodu,
   • rozliczenie roczne.
  • Preferencyjne opodatkowanie dochodów z własności intelektualnej – omówienie czego dotyczy Innovation box i na czym polega preferencja w rozliczaniu.
  • Nowa zasada poboru podatku u źródła przy wypłatach powyżej dwóch milionów złotych:
   • oświadczenie i inne nowe obowiązki płatnika,
   • kto i kiedy może wystąpić o zwrot podatku?
  • Wprowadzenie daniny solidarnościowej – zmiany w ustawie PIT.
  • Nowy podatek od przychodów budynków.
  • Inne zmiany w podatku dochodowym, w tym nowa kwota wolna od podatku – pobór zaliczek na podatek przez podatników.
 2. Zmiany w cenach transferowych.
  • Wprowadzenie do ustawy szeregu nowych pojęć i definicji, w tym ceny rynkowej oraz transakcji.
  • Nowe progi dokumentacyjne.
  • Wprowadzenie nowych elementów w lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych.
  • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych.
  • Wynagrodzenie za usługi o niskiej wartości dodanej – uproszczone zasady rozliczeń.
  • Obowiązkowe sporządzanie analiz porównywalności.
  • Otwarty katalog metod ustalania cen transferowych.
  • Korekty cen transferowych.
  • Poszerzenie uprawnień organów kontrolnych.
  • Zmiany w raportowaniu – nowy formularz TP-R (e-raportowanie).
  • Przepisy przejściowe – możliwości stosowania nowych przepisów do transakcji z 2018 roku.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
330,00
(dla członków Stowarzyszenia – 313,50 zł).

Back to top