Wyszukiwarka

JPK, weryfikacja ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz dokumentacji podatku VAT– analiza danych, powiązania między danymi, dokumentacja - Ostrołęka

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu - 8 godzin wykładowych:
 1. Jednolite Pliki Kontrolne - krajowe przepisy prawne, odpowiedzi i komunikaty Ministerstwa Finansów.
 2. Jednolity Plik Kontrolny - ewidencja sprzedaży i zakupu VAT - JPK_VAT oraz JPK_FA:
  • sytuacje szczególne,
  • planowane zmiany.
 3. Zasady (polityka) rachunkowości jako podstawa wiedzy dla organów skarbowych o funkcjonowaniu systemu księgowo-podatkowego w jednostce:
  • elementy zasad (polityki) rachunkowości,
  • opis systemów informatycznych realizujących funkcje ksiąg rachunkowych.
 4. Jednolite Pliki Kontrolne na żądanie:
  • JPK_KR – prezentacja przykładu,
  • JPK_WB – prezentacja przykładu,
  • JPK_MAG – prezentacja przykładu.
 5. Spójność księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz dokumentacji podatkowej:
  • bieżąca kontrola zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • weryfikacja dokumentacji podatkowej.
 6. Opis procesów biznesowych zachodzących w jednostce, powiązania pomiędzy strukturami:
  • identyfikacja procesów biznesowych,
  • powiązanie procesu biznesowego z dokumentami i zapisami w księgach rachunkowych,
  • odwzorowanie przebiegu procesów biznesowych w systemach informatycznych.
 7. Analiza danych z plików JPK:
  • projektowanie systemu analizy danych,
  • sposób przeprowadzania procesu kontrolnego,
  • poprawianie nieprawidłowości systemowych,
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
330,00
(dla członków Stowarzyszenia – 313,50 zł).

Back to top