Wyszukiwarka

BILANS 2019 - MODUŁ IIB – PODATKI DOCHODOWE W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - Ostrołęka

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 18-12-2019
 • Koniec zapisów: 18-12-2019
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.


Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym.
 1. Przychody problematyczne – przyporządkowanie zaliczek i przedpłat oraz przychody z usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
 2. Podział na źródła przychodów w podatku CIT – w szczególności przychody z praw majątkowych i papierów wartościowych, przyporządkowanie kosztów do źródła, ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów.
 3. Potrącenie kosztów pośrednich u podatników prowadzących księgi rachunkowe we właściwym okresie podatkowym – zmiana stanowiska przez organy podatkowe.
 4. Koszty wynagrodzeń.
 5. Moment ujęcia korekty kosztów lub przychodów.
 6. Nieściągalne wierzytelności jako koszty podatkowe w księgach rachunkowych oraz księdze przychodów i rozchodów.
 7. Koszty finansowania dłużnego w podatku CIT – lista kosztów finansowania dłużnego, metoda obliczenia limitu kosztów podatkowych – kontrowersje na gruncie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych.
 8. Koszty limitowane na podstawie art. 15e CIT – problematyczny zakres kosztów objętych przepisem.
 9. Podatek u źródła z tytułu dywidendy wypłacanej przez polską spółkę – wdrożenie zmian z 2019 r.
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena kursów dla osób korzystających ze wszystkich trzech modułów AKCJI BILANS 2018 – 900,00 zł za trzy moduły
(dla członków Stowarzyszenia – 855,00 zł za trzy moduły).

Cena kursów dla osób korzystających z wybranych dwóch modułów AKCJI BILANS 2018 – 620,00 zł za dwa moduły
(dla członków Stowarzyszenia – 589,00 zł za dwa moduły)

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
330,00
(dla członków Stowarzyszenia – 313,50 zł).

Back to top