Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura jako dokument przewidziany przepisami ustawy o VAT
  • definicja faktury
  • faktury papierowe, a faktury elektroniczne
  • definicja faktury ustrukturyzowanej
  • sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę,
  • faktury „na żądanie nabywców”
  • termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy
  • faktury „zaliczkowe”
  • zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – czy należy wystawić odrębne faktury
  • faktury dla czynności zwolnionych z VAT
  • bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury,
  • terminy wystawania faktur,
  • zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych np. kosztów transportu
  • faktury pro forma
  • noty korygujące
  • dokumenty wewnętrzne
 2. Rozliczanie faktur korygujących z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez pakiety SLIM VAT.
  • dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
  • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
  • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów.
 3. Faktura, a paragon fiskalny
  • sytuacje, w których paragony fiskalne są uznawane za faktury.
 4. Projektowane zmiany w pakiecie SLIM-VAT3 od 2023 r. w zakresie dokumentacji.
  • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w sytuacji korekty faktur wystawionych w walucie obcej,
  • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego,
  • możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji gdy zaliczka i sprzedaż ma miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
  • doprecyzowanie zasad w zakresie gromadzenia dokumentacji w przypadku, gdy sprzedaż jest dokumentowana zarówno fakturą jak i paragonem z kasy fiskalnej.
 5. Krajowy system e-faktur (KSEF)
  • uwierzytelnianie podatnika w KSEF
  • różnice między fakturą tradycyjną, a wystawianą w ramach KSEF,
  • moment wystawienia i otrzymania faktury w ramach KSEF.
 6. Pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w Oddziale SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675