Miejsce:
online / Ostrołęka
ul. Korczaka 73
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
29.01.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
29.01.2024
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie do wystawiania i odbierania e-faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na szkoleniu zaprezentowana zostanie specyfika faktur elektronicznych wraz w omówieniem wybranych, istotnych pozycji struktury e-faktury. Ponadto program szkolenia obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące fakturowania. Przypomnienie i ugruntowanie wiedzy w tym zakresie będzie szczególnie istotne z uwagi na brak możliwości wycofywania lub anulowania e-faktur wystawionych KSeF.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących wystawianiem faktur,  pracowników działów księgowości, informatyków zajmujących się wdrożeniem KSeF.

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Przypomnienie ogólnych informacji o fakturowaniu:
  • sytuacje, w których obowiązkowo należy wystawić fakturę,
  • terminy wystawiania faktur,
  • treść faktur,
  • faktury wystawiane w sytuacji czynności kompleksowych,
  • kursy walut stosowane dla faktur wystawianych w walutach obcych,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych,
  • sytuacje, w których należy wystawić fakturę korygującą.
 2. Różnice miedzy obecną fakturą elektroniczną, a e-fakturą z KSeF.
 3. Terminy wprowadzenia obowiązkowego fakturowania z pośrednictwem KSeF.
 4. Transakcje pozostające poza obowiązkowym fakturowaniem w ramach KSeF.
 5. Zasady postępowania w przypadku przerwy w dostępie do KSeF:
  • wystawianie faktur elektronicznych poza KSeF,
  • oznaczanie faktur kodem weryfikacyjnym,
  • obowiązek późniejszego wysłania faktur do KSEF.
 6. E-faktury w sytuacji transakcji międzynarodowych:
  • fakturowanie wdt
  • fakturowanie usług świadczonych poza terytorium kraju
 7. Wystawianie faktur RR oraz VAT RR KOREKTA w ramach KSeF.
 8. Termin, w którym uznaje się e-fakturę za wystawioną w ramach KSEF.
 9. Omówienie wybranych pól zawartych we wzorcu e-faktury:
  • elementy treści e-faktury wynikające z specyfiki KSeF,
  • nr faktury przyznawany przez KSeF.
 10. Faktury korygujące treść, terminy rozliczeń, e-faktur:
  • sytuacje, w których potrzebne będzie posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
  • likwidacja not korygujących.
 11. Terminy odliczenia podatku naliczonego z e-faktur:
  • termin otrzymania faktury w ramach KSeF.
 12. Kusy walut stosowane w e-fakturach.
 13. Zasady dokonywania płatności za e-faktury
  • dane przelewu za e-fakturę
 14. Sankcje za niewystawianie faktur w ramach KSeF
 15. Sytuacje problematyczne oraz obszary zagrożeń związanych z e-fakturowaniem.
 16. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Ostrołęce w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675