Wyszukiwarka

E-sprawozdanie finansowe (sprawozdanie finansowe sporządzane w formie elektronicznej) – podejście praktyczne, prezentacja rozwiązania - Ostrołęka

Program

Wykładowca: Agnieszka Gajewska - biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań.
 2. Kto zobowiązany jest do sporządzania e-sprawozdań?
 3. Rodzaje sprawozdań finansowych zdefiniowane w strukturach logicznych:
  • sprawozdania jednostkowe w podziale na rodzaje jednostek - standardowa, mała, micro jednostka;
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe;
  • sprawozdania finansowe pozostałych jednostek.
 4. Zasady (polityka) rachunkowości i jej wpływ na sporządzanie e-sprawozdań finansowych.
 5. Zawartość sprawozdania e-finansowego:
  • elementy sprawozdania finansowego;
  • problemy w konfigurowaniu przyporządkowania informacji do wymogów struktury logicznej;
  • podatkowe podejście do zawartości e-sprawozdania finansowego.
 6. Problemy praktyczne w sporządzeniu e-struktury.
 7. Wymogi dotyczące podpisania e-sprawozdania finansowego.
 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z e-podpisem.
 9. Jak i kiedy złożyć e-sprawozdanie finansowe?
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top