Wyszukiwarka

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI - Ostrołęka

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 17-03-2018
 • Termin zakończenia: 17-11-2018
 • Koniec zapisów: 17-03-2018
 • Wykładowcy: Wykładowcy SKwP

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Zajęcia odbywać się będą w:

 • Ostrołęka, ul. Korczaka 73 (sale Wyższej Szkoły Administracji Publicznej),

Planowane terminy zajęć

MARZEC 2018: 17, 18

KWIECIEŃ 2018: 7, 8, 21, 22

MAJ 2018: 12, 13, 26, 27

CZERWIEC 2018: 9, 10, 23, 24

LIPIEC 2018: 7, 8

SIERPIEŃ 2018: 25, 26

WRZESIEŃ 2018: 8, 9, 22

PAŹDZIERNIK 2018: 6, 7, 27 , 28

LISTOPAD 2018: 17

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ!

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3350,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3015,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3182,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 1000,00 zł
 • rata 4: 350,00 zł

Back to top