Wyszukiwarka

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - Ostrołęka

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 20-10-2018
 • Termin zakończenia: 26-01-2019
 • Koniec zapisów: 20-10-2018
 • Wykładowcy: Łukowska Ewa

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.


Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa
wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.500,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.350,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.425,- zł).


Zajęcia odbywać się będą w:

 • Ostrołęka, ul. Korczaka 73 (sale Wyższej Szkoły Administracji Publicznej),Planowane terminy zajęć

PAŹDZIERNIK 2018: 20, 21

LISTOPAD 2018: 17, 18

GRUDZIEŃ 2018: 1, 2, 15, 16

STYCZEŃ 2019: 12, 13, 26


ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ!

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1500,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1350,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1425,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 800,00 zł
 • rata 2: 700,00 zł

3 raty

 • rata 1: 500,00 zł
 • rata 2: 500,00 zł
 • rata 3: 500,00 zł

Back to top