Wyszukiwarka

BILANS 2018 - MODUŁ IIB – PODATKI DOCHODOWE W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - Ostrołęka

 • Kategoria: BILANS
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 18-12-2018
 • Koniec zapisów: 18-12-2018
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Moduł ten obejmuje 8 godzin wykładowych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Termin kursu: 18 grudnia 2018 roku

Program kursu (8 godzin wykładowych):

Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym.
 1. Przychody podatkowe:
  • Data powstania przychodu podatkowego - zaliczki, przedpłaty, przychód w dacie wystawienia faktury, przychody w momencie faktycznego otrzymania.
  • Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
  • Korekta przychodów we właściwym okresie.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
  • Moment potrącenia kosztów z podziałem na pośrednie i bezpośrednie; koszty dostaw niefakturowanych.
  • Korekta kosztów we właściwym okresie.
  • Jednorazowa amortyzacja - efekty zmian przepisów z 2017 r. i 2018 r.
  • Amortyzacja darowizn przez osoby fizyczne - skutki zmiany przepisów w 2018 r.
  • Nieściągalne należności jako koszty podatkowe.
  • Koszty finansowania dłużnego i niektóre koszty ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych - art. 15c i art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych - ustalenie przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem podziału na źródła przychodów:
  • Charakterystyka źródła przychodów z zysków kapitałowych.
  • Ustalenie wyniku podatkowego - przyporządkowanie przychodów i kosztów podatkowych do danego źródła przychodów.
  • Rozliczenia strat podatkowych z poprzednich okresów.
 4. Podatek od przychodów z tytułu nieruchomości o znacznej wartości:
  • Zasady opodatkowania obowiązujące w 2018 r.
  • Możliwość i warunki zwrotu podatku.
 5. Wykonywanie funkcji płatnika w transakcjach z podmiotami zagranicznymi:
  • Dywidendy.
  • Ograniczenie zakresu zwolnienia w CIT w stosunku do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
  • Usługi niematerialne i należności licencyjne - zagadnienia problemowe.
  • Deklaracje i informacje podatkowe związane z podatkiem u źródła.

Dodatkowe informacje

Cena kursów dla osób korzystających ze wszystkich trzech modułów AKCJI BILANS 2018 – 810 zł za trzy moduły (dla członków Stowarzyszenia – 765,00 zł za trzy moduły).

Cena kursów dla osób korzystających z wybranych dwóch modułów AKCJI BILANS 2018 – 570 zł za dwa moduły (dla członków Stowarzyszenia – 540,00 zł za dwa moduły).


Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top