Wyszukiwarka

Koszty w podatkach dochodowych w 2018 r. i 2019 r. - Ostrołęka

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 23-10-2018
 • Koniec zapisów: 23-10-2018
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany przepisów w 2018 r. wpływające na rozliczenie kosztów podatkowych, m. in.
  • Ograniczenie kosztów podatkowych z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych - art. 15e CIT.
  • Uchylenie przepisów o cienkiej kapitalizacji i nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek i inne koszty finansowania dłużnego - art. 15c i art. 15ca CIT.
  • Nowy limit wartości niskocennego majątku trwałego i wpływ na amortyzację - podsumowanie rozwiązań w zakresie amortyzacji jednorazowej ze zmian wprowadzonych w 2017 r.
  • Amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym w podatku PIT.
  • Koszty związane z uprzednio zbytymi niektórymi aktywami jako koszty niepodatkowe od 2018 r.
  • Koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika.
  • Ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych.
 2. Koszty podatkowe - moment potrącenia i zasady korekty kosztów.
  • Koszty pośrednie - dzień poniesienia i moment potrącenia kosztu podatkowego w świetle rozbieżności poglądów MF i sądów administracyjnych.
  • Problematyka ujęcia faktur korygujących i innych zdarzeń powodujących korektę kosztów.
  • Korekta zysku transakcyjnego a problem korekty kosztów podatkowych.
  • Koszty wynagrodzeń.
 3. Samochody osobowe w działalności gospodarczej - zagadnienia problemowe.
  • Leasing a najem długoterminowy.
  • Samochód osobowy w działalności gospodarczej osoby fizycznej - szczególne rozwiązania na gruncie interpretacji Dyrektora KIS.
  • Prezentacja planowanych zmian w zakresie kosztów podatkowych używania samochodów osobowych.
 4. Koszty podatkowe z tytułu reprezentacji, promocji i reklamy - w tym funkcja płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Koszty reprezentacji, a promocja i reklama.
  • Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Integracja pracowników i kontrahentów.
  • Kongresy, szkolenia i konferencje.
  • Organizacja konkursów i sprzedaży premiowej (programy lojalnościowe) - koszty organizatora, opodatkowanie nagród, obowiązki płatnika oraz zmiany w tym zakresie w 2018 r.
 5. Koszty uzyskania przychodów - zagadnienia problemowe na gruncie interpretacji i orzecznictwa.
  • Koszty gotówkowe na gruncie umów długoterminowych - praktyka wdrożenia zmian z 2017 r., zmiana stanowiska MF.
  • Straty z tytułu kradzieży i oszustw.
  • Kary umowne i odszkodowania.
 6. Zmiany przepisów na 2019 r. - prezentacja według stanu prac legislacyjnych na dzień szkolenia.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
310,00
(dla członków Stowarzyszenia – 294,50 zł).

Back to top